Vzdělávací kurzy

 

Naše zařízení pořádá ve spolupráci s AKL ČR a lékaři z kliniky ORL II. lékařské fakulty
FN Motol vzdělávací kurzy pro klinické logopedy, školní logopedy a fyzioterapeuty.
 

Sledujte naše stránky - veškeré informace budou včas zveřejněny.


-------------------------