Mgr. et Bc. Petra Čornaničová, psycholog ve zdravotnictví

Mgr. et Bc. Petra Čornaničová, psycholog ve zdravotnictví
  • psycholog
  • psychodiagnostika a psychoterapie pro děti a dospělé, psychologické poradenství
  • diagnostika intelektových schopností, specifických poruch učení
  • práce s dětmi s poruchou autistického spektra, opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií
  • podpůrná psychoterapie u osob s narušenou komunikační schopností (balbuties, breptavost, afázie atd.)
  • odborná pomoc pro klienty s úzkostmi, depresemi apod.
  • podpora při řešení krizových situací v rodině
  • terapie EEG-biofeedback
  • arteterapie s dětmi i dospělými

Vzdělání, kurzy

Vystudovala jsem jednooborou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci (rok ukončení 2008) a bakalářský program speciální pedagogiky (státní závěrečná zkouška: logopedie, psychopedie, komplexní služby) na PdF Univerzity Palackého v Olomouci (rok ukončení 2008). Absolvovala jsem Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (2011), výcvik pro užití EEG-biofeedback.

V současnosti jsem zařazena do předatestační přípravy oboru klinická psychologie, jsem frekventantkou kurzu Rorschachovi metody a psychoterapeutického výcviku KBT.