Mgr. Nikola Chmelařová, logoped ve zdravotnictví

Mgr. Nikola Chmelařová, logoped ve zdravotnictví

Motto: "Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv. "  Helen Keller

logoped a speciální pedagog

logopedická diagnostika a terapie u dětí a dospělých 

lekce grafomotoriky

reedukace specifických poruch učení
 

Vzdělání, kvalifikace, kurzy
Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika (specializace logopedie / surdopedie)

V průběhu studia jsem působila jako asistentka pro aktivizační činnosti dětí na klubech a pobytech ve středisku pomoci ohroženým dětem. Dále jsem vedla kroužek tvořivých dílniček se zaměřením na grafomotoriku a kroužek pohybových her pro děti.

Absolvovala jsem kurz: Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík
V Centru řeči a komunikace - Carpe diem Bohemia s.r.o. se věnuji logopedické diagnostice a terapii u dětí a dospělých a vedu lekce grafomotoriky

Zájmy
Volný čas nejraději trávím různými sportovními aktivitami s rodinou či přáteli. Dále mám také ráda kulturu, cestování a hudbu.