Mgr. Natálie Jonášová, logoped ve zdravotnictví

Mgr. Natálie Jonášová, logoped ve zdravotnictví

logoped a speciální pedagog

logopedická diagnostika u dětí a dospělých

reedukace specifických poruch učení

Vzdělání, kvalifikace:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, pětiletý obor logopedie.

V průběhu studia jsem absolvovala praxe nejen ve zdravotnických (nemocnice, lázně, logopedické ambulance) , ale také ve školských zařízeních ( speciálně - pedagogická centra, denní stacionáře).

Kurzy:

Během studia jsem absolvovala dvouletý kurz znakového jazyka, ze kterého jsem získala certifikát.

Zájmy:

Cestování, rodina, sport, četba knih, kultura