Mgr. Martina Franzová, psycholog ve zdravotnictví, externí spolupracovník

Mgr. Martina Franzová, psycholog ve zdravotnictví, externí spolupracovník

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře dále působím, vyučuji tam předmět Využití testu pohádek v dětské psychodiagnostice. V rámci studia jsem se zaměřila především na psychoterapii, skupinovou psychoterapii a na neuropsychologii a neuropsychodiagnostiku.

Od roku 2014 jsem frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Nyní absolvuji kurz Rorschachovy metody a jsem zařazena do předatestační přípravy oboru Klinická psychologie. Kromě Carpe Diem Bohemia pracuji také s dětmi a dospívajícími na Adiktologické klinice VFN.