Mgr. Jitka Ludvíčková, ergotereutka

Mgr. Jitka Ludvíčková, ergotereutka
  • Soběstačnost v denních aktivitách
  • Hrubá a jemná motorika
  • Grafomotorika
  • Školní dovednosti
  • Manegment spánku
  • Manegment denních aktivit a vytváření rutin
  • Mindfulness a jóga pro děti
  • Obtíže s příjmem potravy u dětí v předškolním věku

 

Mým cílem v ergoterapeutické praxi je své dětské klienty vést k co možná největší míře soběstačnosti a kvalitnímu životu. V praxi to pak znamená vývoj dítěte do maximálně nezávislého dospělého člověka, který se zapojuje do běžného společenského života.

 

Po ukončení studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem navázala studiem na britské University of Northampton v programu Advanced Practise in Occupational Therapy. V roce 2019 jsem absolvovala kurz SOS approach to feeding vedený americkými špičkami v oblasti poruch příjmu potravy u dětí v předškolním věku.