Mgr. et Mgr. Iva Dvořáková, zástupce vedoucího zařízení a vedoucí oddělení klinické psychologie

Mgr. et Mgr. Iva Dvořáková, zástupce vedoucího zařízení a vedoucí oddělení klinické psychologie

Motto: "není větší profesní štěstí, než najít práci, která vás baví"

 • vedoucí psycholog
 • atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut
 • terapie v českém a anglickém jazyce
 • psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé
 • psychologické poradenství a psychoterapie, rodinná psychoterapie, vyšetření
 • SON-R (zjištění intelektových schopností u nemluvícícíh dětí od 2,5 do 7 let)
 • zhodnocení školní zralosti, intelektu, poradenství při hledání profesního zaměření mladistvého, vyšetření laterality
 • diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, atd.)
 • podpůrná psychoterapie u osob s afazií a poruch plynulosti řeči (koktavost a breptavost)
 • odborná pomoc u poruch spánku, psychosomatických potíží, depresí, ztráty blízké osoby, neuróz a stavů úzkosti
 • řešení krizových situací a partnerských vztahů
 • dlouholetá zkušenost s terapií EEG - Biofeedback

Vzdělání, kurzy:

V roce 2004 jsem dokončila studium psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně a o rok později studium sociální práce a sociální politiky tamtéž.

Psychologii jsem si vybrala jako hlavní obor, kterému se chci věnovat. V roce 2009 jsem získala osvědčení o odborné způsobilosti a v roce 2010 také specializaci v systematické psychoterapii.

Absolvovala jsem Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (typ SUR – dynamická a integrativní psychoterapie).

Diagnostice a psychoterapii dětí i dospělých se na našem pracovišti věnuji už od roku 2008.

Účastnila jsem se již několika krátkodobých stáží v ČR a na klinice v Německu.

Absolvovala jsem dvouletý výcvik v použití Rorschachovy metody a výcvik v metodě EEG-Biofeedback.

Pravidelně se účastním kongresů v ČR i v zahraničí.

Vedle práce s dětmi se věnuji také psychologii zdravotně postižených.

Zájmy:

hudba, cestování, sport rekreačně, lyžování