Mgr. Bohumila Zbíralová, psycholog ve zdravotnictví, externí spolupracovník

Mgr. Bohumila Zbíralová, psycholog ve zdravotnictví, externí spolupracovník

Motto: "krize je příležitostí k růstu"

  • psycholog
  • psychodiagnostika a psychoterapie pro děti a dospělé, psychologické poradenství
  • diagnostika intelektových schopností, specifických poruch učení, školní zralosti, laterality
  • práce s dětmi s poruchou autistického spektra, opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, mentálním nebo tělesným postižením
  • podpůrná psychoterapie u osob s narušenou komunikační schopností (balbuties, breptavost, afázie atd.)
  • odborná pomoc pro klienty s úzkostmi, depresemi, neurózami, psychosomatickými obtížemi, poruchami spánku, vztahovými obtížemi atd.
  • podpora při řešení krizových situací v rodině
  • arteterapie a dramaterapie s dětmi i dospělými

Vzdělání, kurzy

Vystudovala jsem jednooborou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci (rok ukončení 2004).

Absolvovala jsem pětiletý systematický výcvik pro Gestalt terapii. Prezenční část jsem ukončila roku 2010, dále docházím na supervize v rámci Gestalt terapie.

Jsem frekventantkou kurzu Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí.

Absolvovala jsme kurz Děti v Gestalt terapii pod vedením Christine Stevens, která vychází z práce Violet Oaklander. Tímto přístupem jsem se také inspirovala a využívám ho při terapeutické práci s dětmi i dospělými. Jedná se o podpůrné arte- a dramaterapeutické metody, které vedou ke zvýšení sebeuvědomění.

Zájmy:

Volný čas nejraději trávím se svou rodinou. Rádi cestujeme nyní hlavně po českých luzích a hájích. Dále ráda čtu, chodím za kulturou a věnuji se scénickému tanci.