BENAUDIRA – INDIVIDUÁLNÍ SLUCHOVÝ TRÉNINK

 

Je metoda založená na faktu, že slyšený zvuk se v procesu poslouchání zpracovává v mozku (centrální nervové zpracování. Mozek tak může být trénovaný a stimulovaný.

 

BENAUDIRA je vhodná pro skupinu klientů s oslabením sluchového zpracování, které se stimuluje v mozku prostřednictvím poslouchání specificky upravené instrumentální hudby. Tato hudba je komponována pro každého klienta, a to na základě individuálního měření, které sestává z více aspektů sluchového vnímání. CD se poslouchá v domácím prostředí několikrát za týden v rozmezí 10-20 minut se speciálními sluchátky.

Trénink posloucháním podporuje správné vnímání a zpracování slyšených vjemů. Když se například zlepší vnímání řeči v mozku, může z toho výrazně profitovat zručnost, jako je čtení a psaní. Také subjektivní vjemy rušivých zvuků (hypersenzitivita, tinitus) se mohou snížit nebo úplně vymizet harmonizováním centrálního nervového zpracování.

 

Celkový sluchový trénink je složený z 3-5 cyklů měření a poslechových CD. Po dokončení poslechu každého CD, které trvá 6-8 týdnů, je provedeno nové měření, které vyhodnotí efektivitu a průběh poslechu a následné CD již zohledňuje nově naměřené výchozí hodnoty, a tím se zefektivňuje individuální proces celé terapie.

 

OKRUHY APLIKOVATELNÝCH PROBLÉMŮ

 

Sluch

 • poruchy sluchového zpracování a vnímání
 • nadměrně zvýšená citlivost na zvuky
 • tinitus
 • centrální zvukové defekty / snížená kvalita sluchu

Řeč

               

 • opožděný vývoj řeči / poruchy řeči
 • obtíže s artikulací a výslovností
 • koktavost
 • dysfázie 

Čtení a psaní

 • oslabené čtení a psaní – dyslexie

              

Pozornost      

 • poruchy koncentrace
 • snadná vyrušitelnost
 • porucha pozornosti ADD
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD
 • problém s pracovní pamětí

 

 

                        …NEJEN POSLOUCHÁNÍ

 

Lidé s oslabených centrálním sluchovým zpracováním musí vynakládat nesmírné úsilí na jednoduchý proces poslouchání. To samé platí o lidech, kteří nemají vyhraněnou sluchovou lateralitu. V důsledku oslabeného sluchového zpracování je potřeba vynakládat více energie a pozornosti na kompenzaci těchto deficitů. Zahlcená pozornost může být uvolněná až v případě, že se podaří dosáhnout harmonizace poslouchaných vjemů.

CÍLE

 • optimalizace schopnosti poslouchat
 • harmonizace centrálního nervového zpracování
 • trénink vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozkových center
 • posilňování propojení mozkových hemisfér
 • zvýšení nedostatečné nebo harmonizace nevyvážené citlivosti na určité frekvence
 • snížení akustické přecitlivělosti
 • zlepšení koncentrace a pozornost
   

MOŽNÉ PŘÍČINY OSLABENÉHO SLUCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

 

 • časté záněty středního ucha v dětství
 • organické oslabení sluchu
 • akustická přecitlivělost nebo nedostatečná citlivost na určité frekvence
 • opožděný vývoj
 • nevyhraněná lateralita
 • nedostatečné množství verbálních – sluchových podnětů k učení v jednotlivých stádiích vývoje
 • poruchy a oslabení středního nebo vnitřního ucha

Ceník 

 
Vstupní konzultace (děti, dospělí) 1 800 Kč / 90 min.
   
Vstupní konzultace (Aj) 2 000 Kč / 90 min.