Psychologie

Předností našeho zařízení je úzká spolupráce s oborem klinické psychologie, která se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění u dětí, mladistvých a dospělých. Naše služby poskytujeme také těm, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci a hledají odbornou psychologickou či psychoterapeutickou pomoc.

Psychologie u dětí

 • psychologické vyšetření
 • psychologické poradenství a psychoterapie
 • rodinná psychoterapie
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření intelektu
 • vyšetření profesního zaměření (pro děti v 9. třídě ZŠ)
 • diagnostika specifických poruch učení
 • vyšetření laterality
 • odborná pomoc a poradenství při neurózách, úzkostných stavech, enurézách, depresích
 • podpůrná psychoterapie u dětí a mladistvých s komunikačními problémy (koktavost, breptavost, artikulační problémy)
 • poradenství rodičům při problémech při výchově dětí
 • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback)

Psychologické vyšetření provádíme dle standardizovaných testů, které jsou běžně využívány. Speciálně využíváme neverbálně inteligenční test SON-R 2 1/2 - 7 určený pro děti s poruchou řeči a komunikace, pro děti bilingvní a děti z cizojazyčného prostředí. Výhodou testu je tedy možnost komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte.

Psychologie u dospělých

 • psychologické poradenství a psychoterapie
 • psychoanalytická psychoterapie
 • odborná pomoc u poruch spánku, psychosomatických potíží, depresí, neuróz, fóbií, stavů úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy
 • nácvik relaxačních technik a autogenní trénink
 • řešení krizových situací, partnerských a rodinných vztahů
 • odborná pomoc při ztrátě blízké osoby
 • rozvoj potenciálního růstu osobnosti
 • pomoc při personálních a jiných problémech v zaměstnání
 • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback
 • psychodiagnostika osobnosti, intelektových schopností a kognitivních funkcí

Zdravotní péče v našem zařízení je hrazena zdravotními pojišťovnami

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 •  

Ceník služeb pro samoplátce (platný od 1. 4. 2019)

PSYCHOLOGIE   
Vstup / diagnostika 2 000 - 2 500 Kč dle typu vyšetření ( 90 min + zpráva)
Vstup / konzultace 1 500 Kč  / 60 min.
Terapie 800 Kč / 60 min.
   
PSYCHOLOGIE v cizím jazyce  
Doplatek v cizím jazyce (vyš. nebo terapii ZP)     400 Kč
Vstup / diagnostika 2 500 - 3000 Kč dle typu vyšetření (90 min. + zpráva)
Vstup / konzultace  2 000 Kč / 60 min.
Terapie  1 000 Kč / 60 min

Registrační poplatek do našeho zařízení činí 150 Kč.

POZOR ZMĚNA od 1. 4.  2019 - ZVÝŠENÍ STORNOPOPLATKU
Není-li objednaný termín řádně omluven,
vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 250 Kč