Neuro-vývojová stimulace

 

 

Je metoda na inhibici primárních reflexů pro děti od 4 let věku a dospělé

Jedná se so terapii, kdy formou jednoduchých cviků, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy dáváme mozku a tělu šanci naučit se správně kontrolovat fungování těla.

Terapie trvá 6-10 měsíců. Cviky se dítě i rodič učí s terapeutem a následně se cvičí v domácím prostředí po dobu 21-30 dní, někdy i déle. Po 30 dnech dochází na kontrolu a výměnu cviků. Cvičební sestava je povětšinou složená ze 4 cviků, které na odcvičení zaberou cca 5-10 minut.

 

Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena a tím zmizí i související obtíže:

 • Má obtíže se naučit na kole nebo plavat
 • Cucá palec nebo předměty i po dovršení 5 let věku
 • Dyspraxie, problém s koordinací, obtíže s oblékáním/ knoflíčky, tkaničky/
 • Pomočuje se i po dovršení 5 let věku
 • Při psaní si podpírá hlavu rukou, píše s tváří opřenou o desku stolu
 • Problém se naučit analogové hodiny
 • Časté ORL obtíže, alergie, přecitlivělost na světlo
 • Sedí na jedné nebo a obou nohou, často se houpe na zadních nohou židle
 • Špatná koordinace oko-ruka, špatná vizuální percepce /nevidí co napsáno/
 • Bi - lateralita nad 8 let věku
 • Hypo nebo hyper tonus svalů, problémy s držením těla
 • Zakrývá si jedno oko rukou
 • Často se točí, sleduje opakovaný pohyb nebo naopak se tohoto bojí
 • Strach z výšek, problémy rovnováhy, nemoc z pohybu /kinetóza/
 • Dělá mu obtíže opis / například běhací diktáty, opis z tabule/
 • Často do něčeho naráží, nedodržuje bezpečnou vzdálenost
 • Začarovaný kruh hyperaktivity a únavy
 • Problémy s tělocvikem  /kotoul, šplh, vybíjená, stojka na rukou/
 • Obtíže při psaní a čtení

Ve světě se tomuto typu terapie věnují i další metody: Neuways, INPP, Brainbalance, The primary movement a další. Z  literatury je na českém trhu např. kniha Sally Godard Blythe  - Dítě v rovnováze  nebo od Mgr. Volemanové  -  Primární reflexy a jejich projevy .

 

Ceník 

 

 
Vstupní konzultace (děti, dospělí) 2 500 Kč / 90 min.
Terapie 900 Kč / 50 min.
   
Vstupní konzultace (Aj) 3 000 Kč / 90 min.
Terapie (Aj) 1 300 Kč / 50 min.