Logopedie pro dospělé

 

Odborná terapie a poradenství u dyslálie


Nesprávné tvoření určité hlásky. V dospělém věku jde nejčastěji o hlásky L, R a Ř.


Odborná terapie a poradenství u koktavosti


Porucha plynulosti řeči; člověk v řeči opakuje slova, slabiky, protahuje slabiky; k řeči se přidávají další vegetativní projevy jako je pocení, zvýšený krevní tlak,
zčervenání.


Odborná terapie a poradenství u breptavosti


Porucha plynulosti řeči; tempo řeči je narušené (zrychlené, neadekvátní členění textu při řeči, čtení), nesprávné postavení čelistního úhlu, pro okolí je řeč hůře
srozumitelná až nesrozumitelná.


Odborná terapie a poradenství u afázie


Narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči; vzniká po organickém poškození mozku a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody,
úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění.


Odborná terapie a poradenství u dysfagie


Porucha polykání, ke které může dojít po cévních mozkové příhodě, zánětech, nádorech hlavy a krku, pooperačních a postradiačních srůstech či neurologických degenerativních onemocněních.


Odborná terapie a poradenství u dysartrie


Motorická porucha řeči, která vzniká při poškození motorického systému jako důsledek cévní mozkové příhody, úrazu hlavy, infekčního nebo degenerativního
onemocnění. Je narušena pouze schopnost tvořit artikulovanou řeč, správné užití jazyka a jeho gramatických struktur narušeno není.