Logopedie

Klinická logopedie jako rehabilitační obor se zabývá diagnostikou a terapií poruch řeči, komunikace, hlasu a sluchu. Má své pevné místo v systému zdravotní péče pro děti, dospělé a seniory.

U dětí nabízíme poradenství, diagnostiku a poradenství v oblasti:

 • dyslalie
 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkční poruchy
 • orofaciální poruchy a poruchy polykání
 • palatolalie (rozštěpy)
 • huhňavost
 • komunikace u poruch sluchu a zraku

U dospělých a seniorů se zaměřujeme na diagnostiku a terapii v oblasti:

 • přetrvávající artikulační poruchy
 • poruchy plynulosti řeči (chronická koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy (např. na základě rekostrukce skusu - rovnátka)
 • afázie (stavy po CMP)
 • dysartrie (stavy po úrazech mozku, aj.)
 • neurodegenerativní onemocnění (ALS, Hungtingtonova choroba, sklerosa multiplex)
 • komunikace u poruch sluchu a zraku

Zdravotní péče v našem zařízení je hrazena zdravotními pojišťovnami

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna
 

 

Není-li termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 250 Kč 
Registrační poplatek do našeho zařízení činí 150 Kč.

 
Ceník logopedických služeb pro samoplátce (platný od 1. 4. 2019)
 
LOGOPEDIE   
Vstupní vyšetření / diagnostika 1 200 Kč dle typu vyšetření (60-90 min. + zpráva)
Vstupní vyšetření / konzultace 800 Kč / 60 min
Potvrzení ke studiu na VŠ 400 Kč / 30 min
Terapie 800 Kč / 60 min
  600 Kč / 45 min
  400 Kč / 30 min
Doplatek v cizím jazyce (účast ZP) 400 Kč
Zpráva v cizím jazyce/ Potvrzení pro zahr. ZP 300 Kč - 500 Kč
Zpráva na vyžádání  150 Kč - 300 Kč (1 - 2 strany)
   
LOGOPEDIE v cizím jazyce bez účasti ZP  
Vstupní vyšetření 1 500 Kč  dle typu vyšetření (60-90 min.+ zpráva)
Terapie 1 000 Kč / 60 min.
  750 Kč / 45 min.
  500 Kč / 30 min
   
LOGOPEDIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ, DOUČOVÁNÍ 
Terapie / lekce 800 Kč / 50 min.