Ergoterapie

Ergoterapie se zabývá zlepšením nebo udržením funkčních dovedností dítěte. Zabývá se opožděním nebo limitacím ve vývoji, dovednostem v oblastech jemné motoriky, kognitivních funkcí, sociálních dovedností a sebe obslužných činnostech. Tyto oblasti dohromady vedou dítě k soběstačnosti a ke kvalitnímu životu. Ergoterapie využívá pro dítě nejpřirozenější činnost, hru.

Ergoterapie je vhodná pro děti s diagnózou:

 • Předčasného narození
 • Mozková obrna
 • Muskulární dystrofie
 • Smyslové poruchy
 • Genetické onemocnění
 • ADHD
 • Poruchy učení
 • Poruchy pozornosti
 • Obtíže s příjmem potravy
 • Jiné obtíže limitující dítě v běžném životě

 

V rámci ergoterapie řešíme obtíže v oblastech:

 • Jemné a hrubé motoriky, rozsahů pohybu, svalové síly, manipulace, kloubní stability, bilaterální koordinace.
 • Zájmu a reakcí na dotyk, pohyb, zvuk, chuť, pach a světlo.
 • Paměti, schopnosti učení, pozornosti, logického myšlení, schopnosti originálního řešení problémů, vnímání, chápání, zrakově-prostorové schopnosti, představivosti, plánování, schopnosti rozhodování, schopnosti řešit problémy a smysluplně jednat
 • Seberegulace, vnitřní motivace a sebevědomí.
 • Schopnosti navázat přátelství a další sociální vazby, schopnosti se řídit pokyny, trpělivosti a schopnosti požádat o pomoc.

 

Ceník 

 
Vstupní konzultace (děti, dospělí) 1 500 Kč / 90 min.
Terapie 700 Kč / 50 min.
Terapie poruch přijmu potravy 800 Kč / 50 min
   
Vstupní konzultace (Aj) 2 000 Kč / 90 min.
Terapie (Aj) 1 000 Kč / 50 min.