Hygienická pravidla pro období mimořádných opatření:

  1. Přicházejte pouze v plném zdraví a s rouškou

  2. Dodržujte přesný čas, na který jste objednaný

  3. Dítě doprovází pouze 1 dospělý

  4. Na recepci vyplňte prohlášení o aktuálním zdravotním stavu

  5. Dítě i doprovod si pečlivě umyjí ruce mýdlem a ošetří dezinfekčním prostředkem  

  6. Dítě pracuje s terapeutem samostatně bez přítomnosti doprovodu

  7. Mezi dítětem a terapeutem je ochranná přepážka

  8. Pomůcky potřebné pro terapii jsou vydezinfikované

  9. V případě nutnosti je rodič přítomen závěrečné konzultaci

 

Tato hygienická opatření platí po dobu mimořádného stavu.

Předem děkujeme za pochopení, respektování pravidel a vzájemnou ohleduplnost.

-------------------------------------------------------------------------------                                             

                 ERGOTERRAPIE opět v našem centru!

Od května 2020 se na Vás těší ergoterapeutka paní Mgr. Jitka Ludvíčková

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Letní logopedický pobyt

 

 

·         Věk: 5- 7 let

·         Cena: 4-denní: 2250,-- (samoplátci 3000,--)
                    5-denní: 2800,-- (samoplátci 3800,--)

·         Počet dětí ve skupině:  8 – 10 

·         8:00 – 14:00 hod (svačina, oběd, pitný režim, pomůcky)

 

7.  – 11. 7.  2020 - Národní Obryny 21, P6 - Dejvice

 

17. – 21. 8. 2020 –Arbesovo nám., P5 - Smíchov

 

24. – 28. 8. 2020 - Národní Obrany, P6 - Dejvice ,
                                 PŘEDŠKOLÁCI

-------------------------------------------------------------

Letní pobyt s psychologickým programem

 

 

 

·         Věk: 9 – 12 let

·         Cena: 2200 Kč

·         Počet dětí ve skupině: max. 10

·         8:00 – 14:00 hod (svačina, oběd, pitný režim)
 

TERMÍN:

13. - 17. 7.  2020 – Národní Obrany, P6  - Dejvice
 

 

 
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naši recepci
na tel.: 4242 405 390/398, 734 232 777

 


--------------------------------------------------------------------