Vzdělávací kurzy

 

Naše zařízení pořádá ve spolupráci s AKL ČR a lékaři z kliniky ORL II. lékařské fakulty
FN Motol vzdělávací kurzy pro klinické logopedy, školní logopedy a fyzioterapeuty.
 

Sledujte naše stránky - veškeré informace budou včas zveřejněny.


-------------------------

Uskutečněné akce


Vzdělávací workshop pořádaný Carpe diem Bohemia s. r. o. pro klinické logopedy

Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi v ORF oblasti

termín konání:  18. 6. 2014 nebo 19. 6. 2014 od 14:00 - 18:00