Psychologie

Předností našeho zařízení je úzká spolupráce s oborem klinické psychologie, která se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění u dětí, mladistvých a dospělých. Naše služby poskytujeme také těm, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci a hledají odbornou psychologickou či psychoterapeutickou pomoc.

Psychologie u dětí

 • psychologické vyšetření
 • psychologické poradenství a psychoterapie
 • rodinná psychoterapie
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření intelektu
 • vyšetření profesního zaměření (pro děti v 9. třídě ZŠ)
 • diagnostika specifických poruch učení
 • vyšetření laterality
 • odborná pomoc a poradenství při neurózách, úzkostných stavech, enurézách, depresích
 • podpůrná psychoterapie u dětí a mladistvých s komunikačními problémy (koktavost, breptavost, artikulační problémy)
 • poradenství rodičům při problémech při výchově dětí
 • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback)

Psychologické vyšetření provádíme dle standardizovaných testů, které jsou běžně využívány. Speciálně využíváme neverbálně inteligenční test SON-R 2 1/2 - 7 určený pro děti s poruchou řeči a komunikace, pro děti bilingvní a děti z cizojazyčného prostředí. Výhodou testu je tedy možnost komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte.

Psychologie u dospělých

 • psychologické poradenství a psychoterapie
 • psychoanalytická psychoterapie
 • odborná pomoc u poruch spánku, psychosomatických potíží, depresí, neuróz, fóbií, stavů úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy
 • nácvik relaxačních technik a autogenní trénink
 • řešení krizových situací, partnerských a rodinných vztahů
 • odborná pomoc při ztrátě blízké osoby
 • rozvoj potenciálního růstu osobnosti
 • pomoc při personálních a jiných problémech v zaměstnání
 • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback
 • psychodiagnostika osobnosti, intelektových schopností a kognitivních funkcí

Psychologická péče je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Ceník služeb pro samoplátce:

PSYCHOLOGIE   
Vstup / diagnostika 1 000 - 2 500 dle typu vyšetření (2x až 90 min) + zpráva
Vstup / konzultace 700 Kč  / 60 min
Terapie 700 Kč / 60 min
   
PSYCHOLOGIE (Aj)  
Doplatek k vyšetření nebo terapii ZP 400 Kč / 60 min
Vstup / diagnostika  1 500 - 3000 Kč dle typu vyšetření (2 x až 90 min) + zpráva
Vstup / konzultace  1 000 Kč / 60 min
Terapie  1 000 Kč / 60 min

 

Registrační poplatek do našeho zařízení činí 150 Kč.

Není-li termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 150 Kč.