Logopedie

Klinická logopedie jako rehabilitační obor se zabývá diagnostikou a terapií poruch řeči, komunikace, hlasu a sluchu. Má své pevné místo v systému zdravotní péče pro děti, dospělé a seniory.

U dětí nabízíme poradenství, diagnostiku a poradenství v oblasti:

 • dyslalie
 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkční poruchy
 • orofaciální poruchy a poruchy polykání
 • palatolalie (rozštěpy)
 • huhňavost
 • komunikace u poruch sluchu a zraku

U dospělých a seniorů se zaměřujeme na diagnostiku a terapii v oblasti:

 • přetrvávající artikulační poruchy
 • poruchy plynulosti řeči (chronická koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy (např. na základě rekostrukce skusu - rovnátka)
 • afázie (stavy po CMP)
 • dysartrie (stavy po úrazech mozku, aj.)
 • neurodegenerativní onemocnění (ALS, Hungtingtonova choroba, sklerosa multiplex)
 • komunikace u poruch sluchu a zraku

Zdravotní péče v našem zařízení je hrazena zdravotními pojišťovnami

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna
 

Ceník logopedických služeb pro samoplátce:

LOGOPEDIE  
Vstupní vyšetření / diagnostika  1 000 - 1 200 Kč
 dle typu vyšetření (1 x 90 min) + zpráva
Vstup / konzultace 600 Kč / 60 min
Terapie 600 Kč / 60 min
  450 Kč / 45 min
  300 Kč / 30 min
Zpráva na vyžádání  150 Kč
Grafomotorika / Arteterapie / Muzikoterapie  
Konzultace 600 Kč / 60 min
Terapie viz výše  
   
Potvrzení na VŠ 300 Kč / 30 min
   
LOGOPEDIE V CIZÍM JAZYCE  
Vstupní vyšetření 1 000 - 1 500 Kč 
 dle typu vyšetření (1 x 90 min)
Terapie 800 Kč / 60 min
  600 Kč / 45 min
Doplatek k vyšetření nebo terapii ZP 400 Kč / 60 min
  300 Kč / 45 min
Zpráva 300 Kč

Registrační poplatek do našeho zařízení činí 150 Kč.

Není-li termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 150 Kč.