Ergoterapie

Naše zařízení Vám nabízí také služby ergoterapie. 

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je nedílnou součástí komplexní rehabilitace, a to jak u dětí, tak u dospělých klientů. Podílí se na  zvýšení, popř. udržení  kvality života klienta a jeho aktivního zapojení do společnosti.  Hlavním cílem ergoterapie je pomoci  klientovi být maximálně soběstačný a samostatný.

 Ergoterapie se zaměřuje na:

 • cílenou terapii na problematickou oblast, s důrazem na hrubou a jemnou motoriku horních končetin, zkvalitnění pohybu, koordinaci pohybu, zvýšení svalové síly, senzomotoriku, vnímání vlastního těla, a to vzhledem k tělu vlastnímu, tak k okolnímu prostředí
 • grafomotoriku
 • rehabilitaci kognitivních a komunikačních schopností
 • řešení v oblasti soběstačnosti, vyšetření a nácvik běžných denních činností ( např.jídlo, pití, oblékání, osobní hygiena, lokomoce).
 • výběr a praktické vyzkoušení kompenzačních pomůcek. Úprava domácího prostředí, popř. pracovního prostředí.
 • konzultaci a spolupráci s rodinou.

Pro koho je ergoterapie vhodná:

Děti:

 • raná intervence
 • DMO
 • stavy po poranění mozku, operace mozku
 • Downův syndrom, jiné genetické vady
 • ADHD
 • poruchy senzorické integrace
 • problémy v oblasti grafomotoriky
 • muskulární dystrofie
 • děti s rizikovou prenatální zátěží
 • motorická nekoordinovanost
 • poruchy učení        

U dětí ergoterapie probíhá formou hry, s ohledem na věk dítěte, typ handicapu, očekávání a přání jejich rodiny.

Dospělí:

 • CMP
 • stavy po poranění mozku, po operacích mozku
 • traumatická poranění horních končetin

Ceník ergoterapie:

 

ERGOTERAPIE  
Vstup 600 Kč / 60 min
Individuální terapie  600 Kč / 60 min
  450 Kč / 45 min
  300 Kč / 30 min

Není-li termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 150 Kč.

Způsoby platby

 •    v hotovosti na recepci

 • bankovním převodem

  č. ú.: 51-1839680237/0100, do poznámky uveďte jméno klienta