Muzikoterapie

V muzikoterapii využíváme verbální prostředky jako zpěv, rytmizaci slov, výkřiky, šepot a neverbální prostředky, kdy pracujeme s hudbou, rytmem a dalšími zvuky. Tím, že různé části těla rezonují s určitými zvuky a tóny můžeme pomáhat k uvolňování napětí různých částí těla a také lidské psychiky, nebo naopak můžeme podpořit jejich stimulaci. Zpěv a správné dýchání ovlivňuje pozitivně naše tělesné a psychické procesy, proto můžeme hudbou relaxačně či stimulačně ovlivňovat pozitivní energii. Hudba, rytmus a zvuky provází celý nás život a jsou prostředkem vzájemné komunikace.

Muzikoterapie ve zdravotnictví představuje jednu z dalších forem umělecké terapie zapadající do komplexu ucelené rehabilitace.

Muzikoterapie je úspěšně aplikována jak u nejmejších dětí, tak u dospívajících, dospělých a seniorů  se širokou škálou potřeb.