Ceník
 

  • Registrační poplatek do našeho zařízení činí 150 Kč.

  • Není-li objednaný termín řádně omluven,
    vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 150 Kč.

    Způsoby platby

  •    v hotovosti na recepci

  • bankovním převodem

    č. ú.: 51-1839680237/0100, do poznámky uveďte jméno klienta

 

Naše zařízení má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

 

Nabídka služeb, které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění:

Bližší informace o cenách nadstandardních služeb na recepci tel. 242 405 390.